Saturday, 23 June 2012

Monday, 11 June 2012

Makhamah Perusahaan , Makhamah Buruh , Makhamah Penghulu ,Makhamah Tentera dan Makhamah Kanak-2

MAHKAMAH PERUSAHAAN
 menyelesaikan pertikaian antara pekerja dan majikan
 ketua mahkamah ialah presiden yang dilantik oleh YDPA
 anggota lain dipanggil panel
 panel ialah mereka yang dilantik oleh menteri sumber manusia
 rayuan dilakukan di mahkamah tinggi

MAHKAMAH BURUH
 Akta buruh 1955,mahkamah buruh hanya membicara hal-hal bagi pekerja yang pendapatan tidak lebih rm1000
 Mulai 1ogos1998,ketua pengarah berkuasa untuk mendengar/memutuskan tuntutan gaji lebih rm1500 dan tidak lebih rm5000
 mengadili pertelingkahan antara pekerja dengan majikannya
 contohnya,pekerja dipecat oleh majikan,tentang pembayaran gaji
 penghakiman dijalankan oleh Pegawai Jabatan Buruh (Sumber Manusia)
 kes ini diadili oleh Menteri Sumber Manusia. jika gagal akan dibawa ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh14hari tarikh menerima kputusan

MAHKAMAH PENGHULU
 mahkamah awam paling rendah
 hanya di semenanjung Malaysia
 bicarakan kes sivil tidak lebih RM50,000
 bicarakan kes jenayah yang dendanya tidak lebih RM25
 bicarakan orang Asia sahaja
 rayuan dibawa ke mahkamah majistret kelas

MAHKAMAH TENTERA
 membicarakan anggota tentera atas kesalahan dalam perkhidmatan tentera SAHAJA
 membicarakan tentera yang langgar peraturan dalam kem tentera
 tidak membicarakan kes jenayah/sivil
 terdiri daripada mahkamah rendah dan mahkamah tinggi tentera
 staf sarjan dan ke atas dibicarakan di mahkamah tinggi tentera
 pangkat yang lebih rendah di mahkamah rendah tentera

MAHKAMAH KANAK-KANAK
• Bicara kes pesalah remaja yg umur 10-18
• Tempat bicara di mhkamah majistret
• Perbicaraan diadakan secara tertutup
• Anggota panel penasihat dilantik oleh menteri pembangunan wanita,keluarga dan masyrakat
• Berkuasa mengasingkan kanak2 yang ditahan untuk pembicaraan daripada pesalah-pesalah dewasa
• Berkuasa bebaskan kanak-kanak dengan ikat jamin sementara menunggu pembicaraan
• Membenarkan ibu bapa untuk menyoal saksi-saksi pihak pndakwa
• Rayuan boleh dibuat di mahkamah tinggi

No comments:

Post a Comment